skip to Main Content

Nyheter

Avstämningsdag avseende kvittningsemission fastställd till 25 januari 2019

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) offentliggör härmed avstämningsdag avseende den kvittningsemission som styrelsen fick mandat att verkställa i samband med obligationsvillkorsförändringarna som godkändes den 28 juni 2018.

Bolaget har idag två stycken noterade företagsobligationer med ISIN SE0006887782 och ISIN SE0008014088. I enlighet med obligationsvillkorsförändringarna som godkändes den 28 juni 2018 ska cirka 30 procent av obligationsvolymen konverteras till stamaktier i Preservia Hyresfastigheter AB, motsvarande cirka 75 procent av bolaget. Återstående utestående belopp i obligationerna uppgår efter kvittningsemissionen till 160 MSEK.

Bolaget kan idag meddela att avstämningsdagen, för att som obligationsinnehavare vara teckningsberättigad i kvittningsemissionen, är fastställd till den 25 januari 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl. 17.30 CET.

25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
13 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 oktober, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
20 september, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
10
>>
Back To Top