Nyheter

Beslut om nyemission av preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter
Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017. Teckningstiden löper fram till 30 oktober 2017. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningstiden.

Totalt antal preferensaktier som kommer att erbjudas allmänheten uppgår till 85 000 stycken, till en kostnad om 100 kronor styck. Detta medför att emissionen, vid fullteckning, tillför Bolaget 8,5 MSEK före emissionskostnader. Preferensaktierna berättigar till en kvartalsvis utdelning om 2,5 kronor per preferensaktie och handlas under ticker PHYR MTF PREF på handelsplatsen NGM Nordic MTF Stockholm. Preferensaktierna kommer, efter registrering hos Bolagsverket, att levereras ut till respektive aktieägare.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 17:35 CET.

19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 juli, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
7
>>