skip to Main Content

Nyheter

Concent Hyresfastigheter säkerställer likviditet i emitterad företagsobligation på NGM

Concent Hyresfastigheter AB (Bolaget) meddelar att Bolaget har säkerställt likviditeten i den nyligen noterade företagsobligationen, kortnamn CONHYR, som sedan den 16 juli 2015 är noterad på den reglerade listan NGM Miscellaneous Investment Products (Handelsplatsen).

Bolaget har öppnat depå hos Remium Nordic AB (Remium) och gett Remium i uppdrag att för Bolagets räkning dagligen ställa köpkurser i företagsobligationen CONHYR, i handelsposter om 10 000 kronor.

Bolaget har gett Remium i uppdrag att under ordinarie handelstid och under normal marknadssituation och för egen räkning, ställa köpkurser avseende företagsobligationen CONHYR. Sådan kvotering skall därvid kunna ske under minst 85 procent av handelsdagen, med närvaro i såväl inledande och avslutande auktionsförfarande som kontinuerlig handel.

Information om Concent Hyresfastigheter och obligationslånet
Investeringsprospektet kopplat till erbjudandet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Concent Hyresfastigheters webbsida: www.concenthyresfastigheter.se

21 aug 2015

För vidare information om företaget eller nyemissionen, vänligen kontakta:
Runar Söderholm Vd, Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46 (0) 700 901 435
E-mail: runar.soderholm@concent.se

För vidare information från handelsplatsen, vänligen kontakta:
Nordic Growth Market NGM AB
Tel: +46 (8) 566 390 00
E-mail: notering@ngm.se

Back To Top