skip to Main Content

Nyheter

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

1 Januari - 30 juni

- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,3 MSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK
- Kassaflödet uppgick till -0,1 MSEK
- Resultat per aktie uppgick till -3,3 MSEK

Kommande rapporttillfällen
- Delårsrapport Q3  27 november 2015
- Bokslutskommuniké 10 mars 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

2015-08-27

Kontakt:
Runar Söderholm, VD
Telefon: 070-090 14 35
E-post: runar.soderholm@concent.se

Om Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Concent Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671.

Concent Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet. Bolaget har inte haft anställd personal under innevarande räkenskapsår.

Mer information om Concent Hyresfastigheter finns på: http://www.concenthyresfastigheter.se/

Back To Top