skip to Main Content

Nyheter

Obligationsinnehavarna har godkänt Preservia Hyresfastigheter ABs (publ) förslag

Den 8 juni 2018 kallade Preservia Hyresfastigheter AB (publ) till ett skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Obligationslånet om 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2019 och ISIN: SE0006887782.

Obligationslånet föreslogs huvudsakligen följande ändringar:
- Cirka 30 procent av obligationslånet konverteras till stamaktier i Preservia Hyresfastigheter. Resterande del av lånet, ca 104 MSEK ges bättre säkerhet i form av aktiepant i Bålsta-projektet.
- Lånet förlängs med 2+2 år.
- Ingen ränta utgår
- Liknande förfarande föreslogs till obligationsinnehavarna i Preservia ABs (publ) obligationslån. De konverterade lånen ger obligationsinnehavarna ett sammanlagt ägande om ca 75 procent i bolaget Preservia Hyresfastigheter AB.

Föreslagna villkorsändring medför följande positiva effekter:
Investerarna får säkerheter motsvarande 70 procent av de tidigare icke-säkerställda obligationslånen, samt ca 30 procent av de tidigare obligationslånen konverteras till aktier i Preservia Hyresfastigheter AB motsvarande ca 75 procent av bolaget och ca 23 procent av rösterna. Preservia Fastigheter AB kommer därmed fortsätta ha röstmajoritet i Preservia Hyresfastigheter AB. Preservia Hyresfastigheter AB kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och realisera framtida projektvärden, samt investera i och genomföra nya projekt och på så vis arbeta värdeskapande för investerarna även efter att obligationerna återbetalats.

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) kan idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt förslaget. Preservia Hyresfastigheter kommer omgående initiera arbetet med att verkställa de åtgärder som obligationsinnehavarna nu godkänt. Styrelsen tackar ödmjukast för förtroendet från våra investerare och ser fram emot att driva bolaget framåt och bygga framtida värden för våra aktieägare.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 16.30 CET.

22 januari, 2019
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
18 december, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
...
8
>>
Back To Top