skip to Main Content

Nyheter

Offentliggörande av utfall av nyemission av preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") offenliggör idag utfallet av genomförd nyemission av preferensaktier. Bolaget har slutfört en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017.

Teckningstiden löpte från den 15 maj till den 30 juni 2017. Totalt antal preferensaktier som kommer emitteras är 70 252 stycken. Emissionen tillför Bolaget drygt 7 MSEK före emissionskostnader. Totalt antal utgivna preferensaktier kommer efter registrering av ovanstående emission uppgå till 214 361 st. Preferensaktierna kommer, efter registrering hos Bolagsverket, att levereras ut till respektive aktieägare. Preferensaktierna berättigar till en kvartalsvis utdelning om 2,5 kr per preferensaktie och handlas under ticker PHYR MTF PREF på handelsplatsen NGM Nordic MTF Stockholm.

- Jag hälsar alla nya preferensaktieägare välkomna och tackar för förtroendet. Kapitaltillskottet som nyemissionen av preferensaktier medför, innebär att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla våra fastighetsprojekt, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 10:30 CET.

19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 juli, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
7
>>
Back To Top