skip to Main Content

Nyheter

Offentliggörande av utfall av Preservia Hyresfastigheters preferensaktieemission

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har slutfört den emissionen av preferensaktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 1 oktober 2016. Teckningstiden löpte från den 8 december 2016 till den 31 mars 2017. Totalt antal preferensaktier som kommer emitteras är 143 759 stycken. Emissionen tillför Bolaget ca 14,3 MSEK före emissionskostnader.

I emissionsprospektet stod det att styrelsen gjorde bedömningen att första handelsdag på NGM Nordic MTF, förutsatt marknadsplatsens godkännande, skulle bli den 27 april 2017. Bolaget har lämnat in ansökan till NGM och ansökan behandlas i skrivande stund av noteringskommittén. När beslut fattats från NGM, kommer Bolaget informera om första dag för handel.

- Jag vill ta tillfället i akt att hälsa alla nya preferensaktieägare välkomna och tacka för förtroendet för Bolaget. Tack vare kapitaltillskottet som nyemissionen av preferensaktier innebär, kan vi nu fortsätta vårt utvecklingsarbete med våra fastighetsprojekt, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 12:00 CET.

20 mars, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 mars, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 februari, 2018
Preservia
Regulatorisk
28 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 december, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 november, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
...
3
4
5
6
...
8
>>
Back To Top