skip to Main Content

Nyheter

Preservia avslutar teckningsperiod samt meddelar om ny ägarbild och styrelse

Preservia AB avslutar teckningsperiod och meddelar om slutgiltigt utfall 
Preservia meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är avslutad. Emissionen tillför Preservia 81 mkr före emissionskostnader. Kapitalet ska användas till att delfinansiera förvärv och uppförande av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i storstäder och tillväxtorter. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.

Information om Preservia och obligationslånet
Obligationerna har en löptid om 4 år med återbetalningsdag den 2 mars 2020.

Obligationerna löper med en fastställd årlig ränta om 7,5 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Första ränteutbetalningsdag var 30 mars 2016. Obligationerna är fritt överlåtbara och handlas sedan den 1 april på NGM NDX under kortnamn PRESAB1.

Ny ägarbild och styrelse i Preservia -koncernen
Preservia Hyresfastigheter AB meddelar att tidigare ägaren av moderbolaget Preservia Fastigheter AB, Topias Riuttamäki, har sålt sitt innehav till sitt egna helägda aktiebolag CapReef AB. Samtidigt meddelas att CapReef har sålt hälften av bolagets aktier till IR-chefen David Hansson, som nu äger 50 procent genom sitt helägda bolag DH Trading AB. I samband med transaktionen tar David Hansson även plats som styrelseledamot i samtliga av koncernens bolag och ersätter Lisa Grahm Borg. Transaktionen medför inga förändringar för bolagets obligationsinnehavare.

- Preservia-koncernen har under första halvåret tagit ett par viktiga steg i rätt riktning och det är glädjande att David Hansson förvärvar en större post i bolaget och samtidigt tar steget upp i styrelsen. Hansson har varit operativ i bolaget sedan februari 2016 och delägarskapet är en viktig parameter för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Fastigheter.

29 juli 2016

För vidare information, vänligen kontakta:

Topias Riuttamäki

Vd, Preservia AB (publ)

Tfn: +46(0)703 69 82 66

E-mail: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 16:00 CET.

Filer för nedladdning
22 september, 2017
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia
Regulatorisk
28 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 april, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 april, 2017
Preservia
Regulatorisk
27 april, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
...
4
5
6
7
8
>>
Back To Top