skip to Main Content

Nyheter

Preservia AB: Avtal om likviditetsgaranti avslutas

Preservia AB (publ) har sagt upp sitt avtal med Mangold Fondkommission AB om likviditetsgaranti för Preservia ABs företagsobligation med ISIN SE0008014088 och ticker PRESAB1, noterad på NGM Stockholm.

Syftet med garantin var att främja obligationens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta obligationshandeln. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs. Avtalet upphör att gälla den 30 september 2017.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 17:32 CET.

Filer för nedladdning
24 april, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
20 mars, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 mars, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 februari, 2018
Preservia
Regulatorisk
28 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 december, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 november, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
<<
1
2
3
4
5
...
7
>>
Back To Top