Nyheter

Preservia delårsrapport januari-juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017
Nettoomsättning för perioden 0,0 (0,0) MSEK
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -0,8 (-1,2) MSEK
Kassaflöde -1,6 (0,5) MSEK
Resultat per aktie 163,43 (-241,87) SEK

Händelser under perioden januari-juni 2017
Bolagets moderbolag Preservia Fastigheter AB tecknade avtal med Concent Holding AB gällande parternas samtliga mellanhavanden. Som resultat av detta avtal överlåter Preservia AB en fordran om 15,9 MSEK till systerbolaget Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

Händelser efter periodens utgång
Bolaget har inte haft några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Kommentar i korthet från Topias Riuttamäki, VD Preservia Hyresfastigheter
"Bolagets moderbolag Preservia Fastigheter AB tecknade i april ett avtal med Concent Holding AB gällande parternas samtliga mellanhavanden. Som resultat av detta avtal överlåter Preservia AB en fordran om 15,9 MSEK till systerbolaget Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Denna överenskommelse med Concent har en positiv effekt för Preservia Fastigheter-koncernen i sin helhet, då det möjliggör nya samarbeten och minskar koncernens skulder mot Concent avsevärt.

Preservia AB bildades med syfte att förvärva fastighetsprojekt under 2016. Förändrade planer har lett till att bolaget istället finansierat systerbolaget Preservia Hyresfastigheter AB's projektportfölj. Preservia AB har en viktig roll i finansieringen av denna projektportfölj och den kommer vid färdigställandet möjliggöra återbetalning av Preservia ABs obligation. Bolaget har inte haft någon annan verksamhet under det första halvåret 2017."

Rapporten i sin helhet bifogas.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 17:32 CET.

19 november, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia
Regulatorisk
21 september, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia
Regulatorisk
17 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 augusti, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
16 juli, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
7
>>