Nyheter

Preservia Hyresfastigheter: Avtal om likviditetsgaranti avslutas

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har sagt upp sitt avtal med Mangold Fondkommission AB om likviditetsgaranti för Preservia Hyresfastigheter ABs företagsobligation med ISIN SE0006887782 och ticker PREH, noterad på NGM Stockholm.

Syftet med garantin var att främja obligationens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta obligationshandeln. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs. Avtalet upphör att gälla den 30 december 2017.

För vidare information, vänligen kontakta: Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66 E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 17:35 CET.

8 december, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 november, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
22 september, 2017
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia
Regulatorisk
28 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
3
4
5