Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma i Preservia Projekt Gävle AB den 23 maj 2018

Årsstämman ägde rum den 23 maj 2018 klockan 11.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut

Årsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 23 maj 2018

Årsstämman ägde rum den 23 maj 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut

Extra bolagsstämma den 2 mars 2018

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma i dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB den 15 juni 2017

Årsstämman ägde rum torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma