skip to Main Content

Preservia

Preservia AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB, org.nr 559038-5323. Preservia AB (publ) registrerades 3 december 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Bolaget genomförde den 21 september 2018 ett gäldenärsbyte. Bolagets obligation överläts i samband med gäldenärsbytet till Preservia Hyresfastigheter AB. Bolagets obligation med ISIN SE0008014088 handlas sedan 2018.09.24 under kortnamn PREH2. Preservia AB's rapportkrav gentemot marknadsplatsen upphörde i samband med detta. 

Back To Top