Preservia

Preservia AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB, org.nr 559038-5323. Preservia AB (publ) registrerades 3 december 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Handelsinformation

Preservia AB har givit ut en obligation som handlas på NGM NDX.

Obligationen

ISIN kod: SE0008014088
Handelsbeteckning: PRESAB1