Bolagsstämmor

Årsstämma i dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB

Årsstämman ägde rum torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma