Bolagsstämmor

Årsstämma i dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB

Aktieägarna i Preservia Projekt Gävle AB, org nr 559022-7012, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma