skip to Main Content

Finansiell kalender

april 29 2019
Preservia Hyresfastigheter
Extra Bolagsstämma
juni 28 2019
Preservia Hyresfastigheter
Bokslutskommuniké 2018
augusti 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Årsredovisning 2018
december 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Delårsrapport för 1 maj - 31 oktober 2019
Back To Top