skip to Main Content

Finansiell kalender

december 18 2018
Preservia Hyresfastigheter
Extra bolagsstämma
februari 28 2019
Preservia Hyresfastigheter
Bokslutskommuniké 2018
april 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Årsredovisning 2018
augusti 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Delårsrapport för januari - juni 2019
Back To Top