Finansiell kalender

februari 28 2019
Preservia Hyresfastigheter
Bokslutskommuniké 2018
april 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Årsredovisning 2018
augusti 30 2019
Preservia Hyresfastigheter
Delårsrapport för januari - juni 2019