skip to Main Content

Stamaktien

Preservia Hyresfastigheters stamaktie handlas på NGM Nordic SME sedan 10 oktober 2019.

Antal stamaktier uppgick per den 30 april 2021 till 5 000 000 st, stamaktie serie B till 14 683 141 st. 

Handelsinformation

ISIN-Kod: SE0013147113

Back To Top