skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 6 augusti 2019

Ordinarie bolagsstämman ägde rum den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Bilaga 2

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top