Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 17 augusti 2018

Extra bolagsstämman ägde rum den 17 augusti 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär