skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 27 september 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top