skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 29 april 2019

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter, kallades härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top