skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 29 oktober 2020

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 oktober 2020 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top