skip to Main Content

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 6 februari 2019

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 februari 2019 klockan 14:00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top