Bolagsstämmor

Årsstämma i Preservia Projekt Gävle AB den 23 maj 2018

Aktieägarna i Preservia Projekt Gävle AB, org.nr 559022-7012, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018 klockan 11.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut

Årsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 23 maj 2018

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut