Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), org.nr 559038-5323. Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Handelsinformation

Preservia Hyresfastigheter AB har givit ut en obligation som handlas på NGM Miscellaneous Investment Products och en preferensaktie som handlas på NGM Nordic MTF.

Obligationen

ISIN kod: SE0006887782
Handelsbeteckning: PREH

Preferensaktien

ISIN kod: SE0009973365
Handelsbeteckning: PHYR MTF PREF