skip to Main Content

Preferensaktien

Preservia Hyresfastigheters preferensaktie handlas på NGM Nordic SME sedan 9 juni 2017.

Per den 30 april 2020 är antal preferensaktie serie A 447 118 st och preferensaktie serie B 12 831 st.

Handelsinformation

ISIN-Kod: SE0009973365

Back To Top