skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 29 oktober 2020

Aktieägarna i Preservia Holding AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 oktober 2020 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Back To Top