skip to Main Content

Nyheter

Concent Hyresfastigheter företagsobligation noteras på NGM

Concent Hyresfastigheter AB meddelar att bolagets företagsobligation noteras på NGM. Obligationens kortnamn är CONHYR och första dag för handel blir den 16 juli 2015.

Teckningsperioden är sedan tidigare förlängd till den 15 september 2015. Teckningsperioden fortlöper tills vidare parallellt med att handel upptas på NGM. Erbjudandet kan komma att stängas innan teckningsperiodens slut. Kapitalet skall användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% med en löptid på 4 år.

Information om Concent Hyresfastigheter och obligationslånet
Investeringsprospektet kopplat till erbjudandet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Concent Hyresfastigheters webbsida: www.concenthyresfastigheter.se.

2015-07-15

Kontakt
För vidare information om företaget eller nyemissionen, vänligen kontakta:
Runar Söderholm
Vd, Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46(0)700 901 435
E-mail: runar.soderholm@concent.se

För vidare information från handelsplatsen, vänligen kontakta:
Nordic Growth Market NGM AB
Tel: +46 (8) 566 390 00
E-mail: notering@ngm.se

Back To Top