Nyheter

Offentliggörande av utfall av nyemission av preferensaktier i Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av genomförd nyemission av preferensaktier. Bolaget har slutfört en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017.

Teckningstiden löpte från den 28 augusti till den 30 oktober 2017. Totalt antal preferensaktier som kommer emitteras är 84 446 st. Emissionen tillför Bolaget knappt 8,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt antal utgivna preferensaktier kommer efter registrering av ovanstående emission uppgå till 298 807 st. Preferensaktierna kommer, efter registrering hos Bolagsverket, att levereras ut till respektive aktieägare. Leverans beräknas ske under december månad. Preferensaktierna berättigar till en kvartalsvis utdelning om 2,5 kr per preferensaktie och handlas under ticker PHYR MTF PREF på handelsplatsen NGM Nordic MTF Stockholm.

- Jag hälsar alla nya preferensaktieägare välkomna och tackar för förtroendet. Kapitaltillskottet som nyemissionen av preferensaktier medför, innebär att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla våra fastighetsprojekt, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 17:35 CET.

16 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
2 februari, 2018
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
8 december, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 november, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
22 september, 2017
Preservia
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2017
Preservia
Regulatorisk
28 augusti, 2017
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
3
4
5