skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter AB avnoterar bolagets obligationer hos NGM

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har idag fått avnoteringsansökan av bolagets obligationer hos NGM godkänd. Sista dag för handel med obligationerna är fastställd till måndagen den 23 september. De berörda obligationerna har ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088.

Avnoteringen av bolagets obligationer sker som en direkt följd av det mandat som bolaget erhöll den 26 juni 2019 från obligationsinnehavarna avseende ett antal villkorsförändringar rörande Preservia Hyresfastigheters obligationslån. Nästa steg i den åtgärdsplanen innebär att ett gäldenärsbyte sker, där den totala utestående obligationsvolymen överlåts från Preservia Hyresfastigheter AB till det nya moderbolaget Preservia Holding AB (publ). Därefter kommer obligationerna i Preservia Holding AB att konverteras till preferensaktier i Preservia Holding AB genom en kvittningsemission. Bolaget har som ambition att få dessa preferensaktier noterade på en marknadsplats så snart det är möjligt.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 12.30 CET.

3 juli, 2020
Preservia Hyresfastigheter
30 juni, 2020
Preservia Holding
Regulatorisk
17 juni, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
25 februari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
30 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
13 januari, 2020
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
1
2
...
11
>>
Back To Top