skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Byggstart av 50 bostäder i Trelleborg

Preservia och Kian Properties driver sedan ett år tillbaka ett projekt i Trelleborg. Projektbolaget har
tecknat avtal med Moelven Byggmodul AB (Moelven) avseende totalentreprenad. Projektet består av
ett flerbostadshus i trä om totalt 42st lägenheter och 1st lokal i bottenvåning. Huset kommer byggas
med stommar och fasader i trä med tegelfasad på sockelvåningen. Fastigheten kommer ha mycket
goda energivärden, uppförs med solceller och miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver. Utöver
flerbostadshuset kommer även 6st stadsradhus uppföras.

Byggstart sker i februari 2022 då markarbetet påbörjas. Färdigställande samt inflyttning är planerat
till Q1 2023. Bostäderna kommer uppföras som hyresrätter och kommer hyras ut genom Boplats Syd.
Bostadsprojektet är ritat av Kaminsky Arkitektur.

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd för hyresbostäder, vilket gör att hyrorna kommer
kunna sättas lägre, möjliggör boende som flera har råd med, samt minskar uthyrningsrisken för oss
som förvaltare. Investeringsstödet betalas ut efter projektets genomförande.

"Det är glädjande att vi nu byggstartar vårt projekt i Trelleborg. Vi avser behålla projektet för egen
förvaltning och detta blir början på vårt förvaltningsbestånd i Öresundsregionen", säger Topias
Riuttamäki, vd Preservia.

" Vi välkomnar detta spännande projekt. Det skall bli väldigt intressant att se nya innovativa sätt att
använda både material och byggtekniker. Både processen och så klart slutresultatet blir kul att se",
säger Mikael Rubin, Kommunstyrelsens ordförande Trelleborg.

"Jättekul att få vara med och starta igång träbyggnationen i Trelleborg på allvar. Vi har länge byggt
flerbostadshus, lokaler och samhällsfastigheter med vårt trämodulsystem i Mellansverige och har
stor erfarenhet av att bygga miljömärkt. Riktigt kul att vara med på fler projekt även i södra Sverige.
Vi hoppas på fler projekt framöver tillsammans med Preservia och deras samarbetspartner Kian
Properties", säger Therese Anhammer, Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
december 2021 kl. 08.00 CET

Back To Top