skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 24 juni 2024

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 11:15 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top