skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 30 maj 2023

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) höll ordinarie bolagsstämma den 30 maj 2023 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top