skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 27 oktober 2022

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 27 oktober 2022 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top