skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 24 juni 2024

Aktieägarna i Preservia Holding kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top