skip to Main Content

Bolagsstämmor

Årsstämma den 8 oktober 2021

Preservia Holding AB (publ) höll ordinarie bolagsstämma den 8 oktober 2021 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma


Tidigare bolagsstämmor

Back To Top