skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), org.nr 559038-5323. Preservia Hyresfastigheter AB (publ) registrerades 23 januari 2015. Bolagets verksamhet är att bedriva investering i och utveckling av mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Handelsinformation

Preservia Hyresfastigheter AB har givit ut en preferensaktie och en stamaktie som handlas på NGM Nordic SME.

Preferensaktien

ISIN kod: SE0009973365
Handelsbeteckning: PHYR PREF

Stamaktien

ISIN kod: SE0013147113
Handelsbeteckning: PHYR B

Tidigare obligationer:

Obligation 1

ISIN kod: SE0006887782

Obligation 2

ISIN kod: SE0008014088

Back To Top