skip to Main Content

Nyheter

Concent Hyresfastigheter förlänger teckningsperiod

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är förlängd till 31 oktober 2015. Offentliggörandet av utfallet i emissionen förlängs därmed till den 1 november 2015. Erbjudandet kan komma att stängas innan teckningsperiodens slut. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.

Information om Concent Hyresfastigheter och obligationslånet
Investeringsprospektet kopplat till erbjudandet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Concent Hyresfastigheters webbsida - www.concenthyresfastigheter.se. Där finns även vidare information om teckningsförfarande, företaget och de senaste nyheterna. Tilldelningen av obligationer sker löpande.

15 sep 2015

För vidare information om företaget eller nyemissionen, vänligen kontakta:
Runar Söderholm
Vd, Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46(0)700 901 435
E-mail: runar.soderholm@concent.se

Back To Top