skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Concent Hyresfastigheter förlänger teckningsperiod och ansöker om handel på NGM

Concent Hyresfastigheter meddelar att teckningsperioden för den pågående emissionen av obligationslån är förlängd till 15 september 2015. Offentliggörandet av utfallet i emissionen kommer att ske senast den 1 oktober. Erbjudandet kan komma att stängas innan teckningsperiodens slut. Kapitalet ska användas till förvärv av hyresfastigheter, främst nyckelfärdiga hyresrättsfastigheter i Stockholmsregionen. Obligationslånet ger en årlig ränta om 7,5% per år under en löptid om 4 år.

Vidare har Concent Hyresfastigheter lämnat in en ansökan om upptagande till handel av obligationslånet på NGM Bond Market i enlighet med det tilläggsprospekt som publicerades 25 juni.

Information om Concent Hyresfastigheter och obligationslånet
Investeringsprospektet kopplat till erbjudandet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Concent Hyresfastigheters webbsida - www.concenthyresfastigheter.se. Där finns även vidare information om teckningsförfarande, företaget och de senaste nyheterna. Tilldelningen av obligationer sker löpande.

2015-07-07

För vidare information om företaget eller nyemissionen, vänligen kontakta:
Runar Söderholm
Vd, Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46(0)700 901 435
E-mail: runar.soderholm@concent.se

Back To Top