skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Concent Hyresfastigheter utser Mangold till likviditetsgarant i företagsobligation på NGM

Concent Hyresfastigheter AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets obligation, vilken handlas på NGM reglerade listan Miscellaneous Investment Products under symbolen CONHYR.

Som likviditetsgarant förbinder sig Mangold Fondkommission att fortlöpande ställa kurser i Concent Hyresfastigheters obligation. Syftet är att skapa likviditet och att öka volymen i obligationens orderbok. Likviditetsgarantin påbörjas omedelbart.

14 okt 2015

För vidare information vänligen kontakta:
Runar Söderholm Vd,
Concent Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46 (0) 700 901 435
E-mail: runar.soderholm@concent.se

Back To Top