skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Preservia Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden maj 2022-december 2022

Preservia Holding AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden maj 2022-december 2022

Härmed offentliggör Preservia Holding AB (publ) bokslutskommuniké för perioden maj 2022 - december 2022.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se


 

 

 

 

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl.17.30 CET

Back To Top