skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Härmed offentliggör Preservia Hyresfastigheter AB (publ) årsredovisningen för perioden maj 2022 - december 2022.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 17.30 CET

Back To Top