skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter tecknar avtal med Scandinavian Property Group om att utveckla bostäder vid Bålsta station

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ("Preservia" eller "Bolaget") har idag tecknat avtal med Scandinavian Property Group ("SPG") om att utveckla bostäder i området Väppeby 7:18 m fl, tillika Preservias befintliga Bålsta-projekt. 

Området är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Totalt består projektet om fyra kvarter bostäder med exploatering om ca 20 000 kvm bruttoarea. Avsikten är att uppföra 250-300 bostäder under boendeform bostadsrätter.
Detaljplanarbetet pågår och för närvarande befinner sig detaljplanarbetet i granskningsutlåtandefas. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under 2018 och byggstart är estimerad till andra halvåret 2018 med färdigställande år 2020/2021 berorende på när byggstart kan ske.
Preservia har sedan tidigare haft projektansvaret för projektet och tar nu in SPG som samarbetspart där SPG tar helhetsansvaret för den vidare utvecklingen och färdigställandet. Vid projektets färdigställande kommer Preservia Hyresfastigheters potentiella vinst i projektet fastställas och sedermera bokföras. Den potentiella vinsten beror på priset som bostadsätterna säljs för reducerat med projektkostnaderna för uppförandet av lägenheterna.

- Det är glädjande att vi nått den här överenskommelsen med SPG. Det säkerställer hög kvalitet och genomförandekraft av projektet. Vi ser fram emot att bidra till stadsutvecklingen i Bålsta, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

- Detta projekt och etablerlingen av samarbetet med Preservia är en vidareutveckling av SPGs strategi att utveckla bostäder i kollektivnära områden i Storstockholm samt Sveriges regionstäder och SPG har i och med detta 3700 lägenheter under projektering och produktion med ett samlat projektvärde på cirka 9 miljarder, säger Christian Olofsson vd SPG.

Eversheds Sutherland Advokatbyrå, med ansvarig delägare Michael Nyman, är legal rådgivare till Preservia.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

2 december, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
27 oktober, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
27 oktober, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
28 september, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
28 september, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
31 augusti, 2022
Preservia Holding
Regulatorisk
31 augusti, 2022
Preservia Hyresfastigheter
Regulatorisk
21 december, 2021
Preservia Holding
Regulatorisk
1
2
...
14
>>
Back To Top