skip to Main Content

Nyheter

Preservia Hyresfastigheter

Preservia Holding

Preservia vinner markanvisningstävling i Norrköping

Preservia vinner markanvisningstävling i Norrköping

Preservia Holding AB har tillsammans med Kian Properties AB utsetts till vinnare i en markanvisningstävling i Inre Hamnen, Norrköping. Markanvisningen avser produktion av ca 170 bostäder med en totalyta om ca 8400 kvm.

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är attraktivt beläget vid vattnet och med gångavstånd till morgondagens resecentrum växer en ny del av innerstaden fram. I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål.

Preservias förslag "Ramverk" har tagits fram i samarbete med medsökande Kian Properties och arkitektbyrån Kaminsky Arkitektur. Projektet består av fyra huskroppar på fem till sju våningar, med varierande uttryck och formspråk för att skapa liv och omväxling i gårds- och gatumiljön. Byggnaderna förenas av en gemensam upphöjd innergård som nås via en bred portik. Kvarterets gestaltning hålls samman med sin levande bottenvåning och en beständig palett av trä och plåt - material som håller över tid.

I juryutlåtandet går det att läsa att Ramverk är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet med de högt ställda målen i tävlingen. Förslaget visar på en smart volymhantering som utnyttjar platsen mot varje väderstreck och mot varje angränsande bebyggelsestruktur på ett specifikt sätt. Med träkonstruktion, en stor andel återbruk och ett klimatavtryck på endast 144 kg CO2e/m2 BTA är projektet i absolut framkant av hållbart byggande i Sverige.

Vi är stolta över att ha vunnit markanvisningstävlingen i Norrköping. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Kian Properties och Kaminsky Arkitektur samt Norrköpings kommun, säger Topias Riuttamäki, VD för Preservia.

Vi är oerhört stolta över att ha vunnit markanvisningen i Norrköping kommun med vårt tävlingsbidrag och det är glädjande att höra Juryns utlåtande om vårt förslag. Vi ser fram emot att kunna påbörja ett projekt som ligger i framkant av hållbart byggande i Sverige, säger Michel Fatehnia, VD för Kian Properties.

I kvarteret möter Inre hamnens industriarv framtidens hållbara bostäder. Här introducerar vi "felles"-konceptet till det urbana stadskvarteret. Tillsammans med funktioner som bokaler och gemensam verkstad tror vi att det kommer skapa en dynamisk och socialt hållbar miljö, säger Joakim Kaminsky, VD för Kaminsky Arkitektur.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: topias@preservia.se

 

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023, kl.15.00 CET

Back To Top