skip to Main Content

Emissionen

Preservia Hyresfastigheter har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2016 samt årsstämma den 11 maj 2017.

Emissionen i korthet:

Teckningsperiod: 29 augusti - 30 oktober 2017
Lista: Nordic MTF
Emissionsbelopp: 8,5 Mkr
Antal aktier: 85 000 aktier
Teckningskurs: 100 kr per preferensaktie

Övrigt

Preferensaktierna berättigar till en kvartalsvis utdelning om 2,5 kronor per preferensaktie och handlas under ticker PHYR MTF PREF på handelsplatsen NGM Nordic MTF Stockholm. Preferensaktierna kommer, efter registrering hos Bolagsverket, att levereras ut till respektive aktieägare.

Dokument för nerladdning

Teckningssedel
Memorandum 

Back To Top