skip to Main Content

Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma den 27 oktober 2022

Preservia Hyresfastigheter höll ordinarie bolagsstämma den 27 oktober 2022 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 8 oktober 2021

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) höll ordinarie bolagsstämma den 8 oktober 2021 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsstämma den 29 oktober 2020

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallades till ordinarie bolagsstämma den 29 oktober 2020 kl. 13:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 30 januari 2020

Extra bolagsstämma ägde rum den 30 januari 2020 klockan 09.30 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 27 september 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 27 september 2019 kl. 10.00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma den 6 augusti 2019

Ordinarie bolagsstämman ägde rum den 6 augusti 2019 kl. 10:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Bilaga 2

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 29 april 2019

Extra bolagsstämman ägde rum den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 6 februari 2019

Extra bolagsstämma hölls den 6 februari 2019 klockan 14:00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 18 december 2018

Extra bolagsstämman ägde rum den 18 december 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 17 augusti 2018

Extra bolagsstämman ägde rum den 17 augusti 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma i Preservia Projekt Gävle AB den 23 maj 2018

Årsstämman ägde rum den 23 maj 2018 klockan 11.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut

Årsstämma i Preservia Hyresfastigheter den 23 maj 2018

Årsstämman ägde rum den 23 maj 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Styrelsens förslag till vinstutdelningsbeslut

Extra bolagsstämma den 2 mars 2018

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma i dotterbolaget Preservia Projekt Gävle AB den 15 juni 2017

Årsstämman ägde rum torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Back To Top